XIA(준수) '사랑이 싫다구요' XIA(준수)


시아준수 솔로앨범 "XIA TARANTALLEGRA"  수록 곡
'사랑이 싫다구요' 선공개

멜론 1분 듣기

http://www.melon.com/cds/main/web/playsong_list.htm?menu_id=2031&content_flag=&item_flag=1&item_id=3798890-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
김준수 시아준수 XIA(준수) 는 15일에 솔로 음반을 발매하고 19일 20일 주말에 바로 콘서트를 갖는다.
음악 방송에 미련두지 않는 것도 준수답게 쿨하니 멋있다
덧글

댓글 입력 영역